Labels

Saturday, 24 June 2017

ukuran minimal zakat penghasilan

Rimbo Bujang, 23 Juni 2017. Menjelang idul fitri banyak yang berusaha meningkatkan ketakwaan. Di antara cara meingkatkan ketakwaan tersebut adalah dengan menunaikan rukun Islam yang ke-3 yaitu membayar zakat. Zakat yang selama ini banyak dikenal masyarakat adalah zakat fitrah yang dikenakan kepada setiap jiwa yang telah lahir ketika matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan.
Pada artikel ini penulis menguraikan tentang cara pembayaran zakat peghasilan sebagai alternatif dari zakat mall yang diperkenalkan oleh Yusuf Qordhowi. Zakat penghasilan dikenakan bersarkan nisab emas dari zakat mall. Nisab emas adalah 96 Gram pertahun. Sehingga untuk satu bulan adalah 96 dibagi 12 bulan menghasilkan 8 gram. Harga emas realtime dapat dilihat di sini. Untuk saat ini (saat artikel ini ditulis) harga emas tiap gram adalah Rp 538.113,- Apabila dikalikan dengan 8 gram menjadi Rp 4.304.904,-
Artinya apabila penghasilan kita lebih dari atau sama dengan Rp 4.304.904,-. kita wajib mengelurakan zakat sebesar 2,5 persen yaitu Rp Rp107.623 tiap bulan.
Comments
0 Comments
Facebook Comments by Media Blogger

No comments:

Post a Comment

Kembali ke atas